Kanalizacja

Polecamy

Kanalizacja

Super User
Kategoria:

Kanalizacja jest to system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna).

Dostarczamy szanownym klientom, potrzebne materiały do budowy infrastruktury kanalizacyjnej w postaci wysokiej jakości rur, kolan, studzienek rewizyjnych, a nawet przydomowych oczyszczalni ścieków, w przystępnych cenach.